مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نور الجنان فی خصائص و فضائل و سیرة سید الوصیین امیرالمؤمنین الامام علی بن الی طالب(ع)
پديدآورنده : علی هادی رضا
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : نجف
ناشر : دارالعترة الهادیة
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 983 + 748
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

نور الجنان فی خصائص و فضائل و سیرة سید الوصیین امیرالمؤمنین الامام علی بن الی طالب(ع)

مجموعه ای از احادیث در فضائل امیرالمؤمنین(ع)

احادیث فراوان در فضایل وسیره امام علی(ع) به ما رسیده که در کتاب های حدیثی و تاریخی پراکنده اند. نویسنده در حد وسع این قبیل احادیث را گردآوری و تبویب کرده است.

کتاب در نه فصل سامان یافته بدون در نظر گرفتن عنوان برای فصل ها. پاره ای موضوعات که احادیث برمحور آنها گرد آمده، بدین شرح است:

منزلت امام علی(ع) نزد خدای متعال، آفرینش نور و جسم امام(ع)، ولایت و خلافت حضرت، صفات، محبت امام علی(ع)، پاره ای سخنان و دعاهای امیرالمؤمنین(ع)، زیارت حضرت، معجزات و کرامات، جنگ ها، احتجاجات، شهادت و...

علاوه بر شرح پاره ای سخنان امیرالمؤمنین(ع)، اشعاری عربی نیز در وصف حضرت آمده است.

احادیث، تنها از یک منبع ذکر نشده. در پاورقی برای هر حدیث، در حد وسع، چندین منبع معرفی شده و بدینگونه بر اعتبار کتاب افزوده شده.

حجم زیاد کتاب و گستردگی اطلاعات گردآمده، منبعی درخور توجه برای پژوهشگران این عرصه است.