مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : 10000 حکمة للامام علی(ع)
گردآورنده : محمد علی دخیل
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : دار الکتاب الاسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1427ق
تعداد صفحه : 456
قطع : رقعی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

10000 حکمة للامام علی(ع)

ده هزار سخن کوتاه از امام علی(ع) با نظمی خاص

در این کتاب ده هزار سخن حکمت آموز کوتاه از حضرت امیرالمؤمنین(ع) گرد آمده است. منبع گردآورنده، کتاب های غرر الحکم و دیوان امام علی(ع) بوده است.

حکمت ها به ۹۲ بخش تقسیم شده اند. ملاک گردآورنده در این تقسیم بندی شروع احادیث بوده است. عنوان بعضی بخش ها بدین قرار است:

بخش ۱: حکمت هایی که با همزه آغاز می شوند.

بخش ۲۰: حکمت هایی که با «بئس» آغاز می شوند.

بخش ۳۰: حکمت هایی که با حرف خا شروع می شوند.

بخش ۴۰: حکمت هایی که سرآغاز آنها «شکر» است.

بخش ۵۰: حکمت های آغاز شده با «علیکم».

بخش ۶۰: سخنان حضرت با شروع «قد».

بخش ۷۰: سخنانی که با «لکل» شروع می شوند.

بخش ۸۰: حکمت های آغاز شده با میم.

بخش ۹۰: حکمت هایی که با حرف ندای «یا» آغاز شده اند.

آخرین قسمت یعنی بخش ۹۲ در بر دارنده ی حکمت های شعری امام علی(ع) است.