تحلیل وظایف دولت در قبال مسئله عدالت از منظر قرآن و حدیث ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی صادقی شاهدانی

سال یازدهم / شماره پیاپی 21 / صفحه 65-85

چکیده :

دولت به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار نقش بسیار بارزی در تحقق اهداف اقتصادی دارد. در هنگام سیاست‌گذاری ره‌یافت‌های متعددی توسط دولت‌ها مبنای حرکت قرار می‌گیرد .اما دولت اسلامی لازم است ره‌یافت مبتنی بر عدالت را در حرکت خود مدنظر قرار دهد. عدم لحاظ عنصر عدالت دولت را در دستیابی به اهداف والای حکومت دچار مشکل می‌کند. ولی سؤال اساسی آن است که وظایف دولت اسلامی در قبال مسئله عدالت چگونه است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در حیطه آیات، روایات و نهج‌البلاغه نشان می دهد دولت‌ها وظیفه‌ دارند، در قلمرو و اختیارات‌ خویش‌، زمینه تکامل‌ و توازن‌ اجتماعی‌ و دستیابی‌ عادلانه هر کس‌ به‌ حق‌ و حقوقش‌ را فراهم‌ سازند. دولت اسلامی اختیارات وسیعی برای اجرای عدالت اقتصادی دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجرای عدالت اقتصادی لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهای وسیعی که در اختیار دارد در اجرای عدالت اقتصادی موفق شود. رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز عدالت بین آن‌ها است.

کلیدواژه‌های مقاله :عدالت؛ دولت؛ سیاست گذاری؛ ظلم؛ حکومت؛ نهج‌البلاغه ‏