نقش وفاق خانواده در نهادینه ‌شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : اعظم پرچم
پديدآورنده : فردوس میریان اندانی

سال یازدهم / شماره پیاپی 21 / صفحه 177-203

چکیده :

امربه‌معروف و نهی از منکر از احکام واجب و جزء وظایف مسلمانان است؛ با این وجود، دلایل متعددی مانع اجرای این ‏فریضه‌ی الهی، در بسیاری از زمینه‌ها می‌شود. در بین شیوه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر، روش‌هایی که منجر به ‏نهادینه شدن معروف و برطرف نمودن منکر می‌گردند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بنابراین، لازم است به مسائلی که ‏پیرامون درونی شدن ارزش‌ها وجود دارد، پرداخته شود. در بین نهادهای اجتماعی، خانواده نقش اصلی را در این زمینه ایفا ‏می‌کند. هرچقدر اعضای خانواده دارای وفاق بیشتری باشند، موفقیت افزون‌تری در نهادینه‌ شدن مصادیق معروف و تربیت ‏صحیح فرزندان کسب می‌نمایند. این مقاله درصدد است با توجه به آیات قرآن کریم که به تشکیل خانواده، مسائل مربوط ‏به آن و زندگی خانوادگی انبیاء(ع) پرداخته، مفهوم وفاق خانواده را بیان کند و نقش وفاق خانواده را در درونی‌شدن ‏ارزش‌های دینی و گسترش معروف در جامعه، واکاوی نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ معروف؛ منکر؛ وفاق؛ تربیت؛ خانواده. ‏