تاريخ : سه شنبه 1397/2/4
کد خبر: 64002
برگزاری نشست علمی پژوهشی دانش‌پژوهان در حوزه سلامت و دین

برگزاری نشست علمی پژوهشی دانش‌پژوهان در حوزه سلامت و دین

اولین نشست علمی پژوهشی و برنامه‌ریزی، دانش‌پژوهان وزارت بهداشت در حوزه مطالعات سلامت و دین برگزار می‌شود.

به گزارش ایکنا، اولین نشست علمی، پژوهشی و برنامه ریزی، دانش پژوهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه مطالعات بین رشته‌ای سلامت و دین از سوی دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت برگزار می‌شود.

در این نشستعبدالهادی مسعودی، عضو هیئتدانشگاه قرآن و حدیثبه تببین تعامل حدیث با دانش‌های طبیعی و مروری بر دانش پزشکی می‌پردازد و علیرضا منجمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز مفاهیم سلامت و بیماری در فلسفه پزشکی را مرور می‌کند.

همچنین قرار است روش‌شناسی مطالعات بین رشته‌ای علم و دین با تأکید بر موضوع سلامت از سید محمد تقی موحد ابطحی ارائه شود.
اولین نشست علمی، پژوهشی و برنامه ریزی، دانش پژوهان وزارت بهداشت قرار است ۳ و ۴ اردیبهشت در مجتمع فرهنگی آموزشی و رفاهی دانشجویان وزارت بهداشت در خزرآباد ساری برگزار شود.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :