نقش کوفیان در حکومت امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : سید علا الدین شاهرخی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 161-179

چکیده :

مردم کوفه در طول خلافت امیرالمؤمنین علی(ع) نقش مهمی در تاریخ خلافت اسلامی ایفا نمودند. مسئله اساسی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است شناخت دلایل حمایت اهل کوفه از امام(ع) در برهه‌هایی از خلافت وی و بررسی عوامل تداوم نیافتن آن توسّط گروه‌هایی از مردم این شهر است. سؤالات پژوهش عبارتند از:
1- تداوم نیافتن حمایت از امام(ع)، ریشه در چه عواملی داشت؟
2- آیا عدالت امام با مناسبات اجتماعی – اقتصادی موجود، هماهنگی داشت؟
3- نقش رهبران شیعه و متقابلاً اشراف کوفه در روابط اهل کوفه با امام چه بود؟
مدّعای اساسی مقاله در این نکته است که تداوم نظام اجتماعی جاهلی قبایل، تکیه بر رهبری اشراف، بی‌توجهی به ولایت و رهبری امام و نبود انسجام لازم در شهر کوفه، در نهایت موجب شد تا تلاش‌های امیرالمؤمنین و یارانش در کوفه با مشکلات متعدّدی مواجه شود و این روند، منتهی به شهادت امام شود.

کلیدواژه‌های مقاله :اهل کوفه؛ خلافت؛ ولایت؛ خاندان پیامبر(ص)؛ اشراف القبائل