مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جوان و مدیریت زندگی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 252
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جوان و مدیریت زندگی

مجموعه مقالاتی در موضوع فوق که بیشتر آنها پیش از این در مجله حدیث زندگی چاپ شده است.

این کتاب در برگیرنده مجموعه ای از مقالات مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت زندگی است که برخی از عناوین آن  پیش تر در نشریه «حدیث زندگی» به چاپ رسیده اند. ضمن تکمیل آن مباحث و افزودن عناوین جدید بدان، این اثر ارائه شده که در تدوین آن ضمن بهره گیری از متون علمی و مطمئن، از آموزه های دینی نیز استفاده شده است. سعی مؤلف بر این بوده است که با ارائه راه کارهای بیان شده در آیات و روایات، افزون بر تعمیق بحث، به چارچوب های مطمئن تری در روش های کاربردی دست یابد.

مستقل بودن مباحث در عین وابستگی برخی از مفاهیم آن، موجب شده است تا برخی از موضوعات در چند حوزه و از زوایای گوناگون بررسی شوند؛ برای مثال بحث برنامه ریزی هم به صورت مستقل و هم از دیدگاه مدیریت زمان و هم در ذیل اصول برنامه ریزی تحصیل آمده است. امید است این نوشتار گامی به جلو در ارائه تکنیک های موفقیت همسو با معارف اسلامی باشد.

عنوان مقالات به این شرح است:

یک. اراده و راه های تقویت آن

دو. تکنیک های تقویت اعتماد به نفس

سه. اصول برنامه ریزی و انتخاب اهداف

چهار. مدیریت زمان

پنج. ریشه یابی مسامحه کاری

شش. توکل کلید توانایی

هفت. پرورش و بسترسازی تمرکز

هشت. مطالعه ثمربخش

نُه. برنامه‏ریزی تحصیلی

ده. همبستگی جسم و روح