اصول علمی و اخلاقی مناظره های رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : فریبا رضازاده کهنکی
پديدآورنده : علیرضا فارسی نژاد

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 37-58

چکیده :

مناظره به‌عنوان سنّتی با جایگاه ویژه­ در فرهنگ اسلام، نیازمند اصول و مبادی خاصی بوده که لازمه موفقیت در آن، فراگیری و رعایت این اصول و موازین است. در یک نگاه، این اصول به دو دسته علمی و اخلاقی تقسیم می‌شوند: اصول علمی، مهارت­ ها و علومی است که مناظره­ کننده باید پیش از ورود به عرصه مناظره، به آنها مجهز باشد. امّا صِرف مجهز بودن به علوم لازم و رعایت نکات فنی در ارتباط با هر گفتگو کافی نیست، بلکه رعایت اصول اخلاقی نیز برای اثرگذاری در طرف مقابل و احیاناً شنوندگان لازم است.
در این راستا و با هدف ارائه الگویی کاربردی، سه اصل علمی استفاده از جدال احسن، بهره ­گیری از استدلال عقلی و پرهیز از مغالطه و سه اصل اخلاقی رعایت ادب، پرهیز از نقد شخصیت افراد و پرهیز از ستیزه ­جویی و تعصب، به‌عنوان مهم‌ترین اصولی که امام هشتم(ع) ملتزم به رعایت آنها بودند، تبیین شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مناظره؛ اصول مناظره؛ اصول علمی؛ اصول اخلاقی؛ امام رضا(ع)