مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : السیرة النبویة
پديدآورنده : احمد عوض ابو الشباب
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : بیروت
ناشر : مؤسسة الرسالة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1424 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 327
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

السیرة النبویة

کتاب عهده دار بیان سیره پیامبر(ص) است. بخش اصلی کتاب، تبیین جنگ ها آن حضرت است.

سال های اخیر در مورد سیره پیامبر اعظم(ص) کتاب های متعدد به نگارش در آمده است اما این کتاب ویژگی خاص خود را دارد.

معمولا سیره نویسان، عین عبارت احادیث و روایات تاریخی را به سلیقه ی خود دسته بندی کرده، نقل می کنند. اما نویسنده ی این کتاب بدون نقل عین عبارات، به صورت متنی یکدست و داستان گونه و بدون تصرف در اصل وقایع، اقدام به سیره نگاری کرده است و لذا از ذکر منبع ـ به جز آیات قرآن ـ خودداری کرده است.

بنای نویسنده بر آن بوده که مطالبی قابل اعتماد بیاورد و علما روی اعتبار آنها صحه گذاشته اند.

رعایت اختصار، دوری از عبارات سنگین و غیر واضح، پاسخگویی به شبهه ها و نیز حذف مطالب غیر مهم، از دیگر ویژگی های این اثر است.

در خور ذکر است که بخش اصلی کتاب را جنگ های رسول خدا(ص) تشکیل می دهد.