بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : نجمیه گراوند
پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد
پديدآورنده : مظفر علی داد گراوند

سال هفتم / شماره پیاپی 13 / صفحه 105-124

چکیده :

تفسیر صحیح آیات کلام الله مجید، همواره و در طول تاریخ اسلام تا به حال، یکی از ضرورت‌های جامعه اسلامی محسوب بوده است. لازمه تفسیر صحیح نیز پایبندی و تسلط بر علوم و قواعدِ مختص به آن است. علم قرائت قرآن کریم، یکی از این علوم و لازمه تفسیر به شمار می‌رود. بنابراین اختلاف قرائت‌ها می‌توانند نقش بسزایی بر تفسیر قرآن و برداشت‌های تفسیری مفسران داشته باشند.
از آن جایی که تفسیر مجمع البیان، منبعی غنی در بیان اختلاف قرائت‌ها و پیدایش تفاوت معنایی از همین ناحیه است؛ در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیرگذاری و چگونگی این تأثیرات در برداشت‌های تفسیری شیخ طبرسی مشخص شود. همچنین گونه‌های این برداشت‌ها بر پایه تفاوت‌های موجود در اختلاف قرائت‌ها مورد کنکاش قرار گرفته و دامنه اهتمام و توجه این مفسر گران‌قدر در دخالت دادن این تفاوت‌ها روشن گردد، و در نهایت به تبیین و جمع بندی مدل انتخابی ایشان در این باره پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرائت؛ اختلاف قرائات؛ تفسیر؛ طبرسی؛ مجمع البیان