مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الرجال لابن الغضائری
زمان پدیدآورنده: قرن 5 ق
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1422ق / 1380ش
تعداد صفحه : 208
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الرجال لابن الغضائری

از کتاب های رجالی شیعه

احمد بن طاووس حلّی در کتاب حلّ الإشکال، این کتاب را به همراه چهار کتاب رجالی دیگر، جمع آوری نمود. سپس مرحوم شیخ عبد اللّه شوشتری رجال ابن غضایری را از کتاب حل الأشکال استخراج نموده است و پس از آن، عنایة اللّه قهپایی در مجمع الرجال، مستخرجات استاد خود مرحوم شوشتری را آورده است.

محقّق این کتاب با استفاده از نسخه مرحوم شوشتری و ضمن مراجعه به کتاب مجمع الرجال، متن کتاب رجال ابن الغضائری را که مشتمل بر ۱۵۹ عنوان می شود، بازیابی نموده است. سپس محقّق در بخشی با عنوان «مستدرکات»، ضمن مراجعه

به کتاب های رجال النجاشی، خلاصة الأقوال علاّمه حلّی و رجال ابن داوود، مطالبی را که از ابن غضایری نقل کرده اند، ضمیمه نموده است که مشتمل بر ۶۶ عنوان می شود. در مجموع، عناوین ذکر شده، شامل ۲۲۵ مورد است که در ذیل هر یک از اسامی، مدح و ذم راوی بیان شده است.

شایان ذکر است که حسن بن زین الدین عاملی (م ۱۰۱۱ق) در التحریر الطاووسی (ص ۵) آورده است که سید احمد بن موسی آل طاووس (م ۶۷۳ق) در حلّ الاشکال، کتاب الضعفاء و محمّد تقی شوشتری در قاموس الرجال (ج ۱، ص ۴۴۱)، علاوه بر آن، کتاب الممدوحین را از تألیف های این مؤلّف دانسته اند و هیچ یک از این دو کتاب، هم اکنون در دسترس نیستند و به احتمال قوی منقولات ابن غضایری ـ که هم اکنون در الرجال لابن الغضائری جمع آوری شده است ـ از محتویات این دو کتاب بوده اند.

مقدمه محقّق، مشتمل بر شرح حال مؤلّف، معرّفی کتاب و بیان شیوه وی در تألیف و اصطلاحات موجود در کتاب است.

در نهایت، فهرست های علمی مختلفی از کتاب، آورده شده است.