معرفی سنگ‌مقام‌های خاص امام رضا(ع) در یزد

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه دانش یزدی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 181-195

چکیده :

بناها و آثار به‌جا مانده از سفر تاریخی امام­ رضا(ع) در ایران همچون: قدمگاه­ ها، مساجد، کتیبه ­ها، سنگ­ نبشته ­ها، سکه‌ها و ... در طول تاریخ، فرهنگ رضوی را زنده نگه­داشته است.
سنگ­ مقام­ هایی که در قدمگاه ­­ها نصب شده یکی از مهم‌ترین آثار ارزشمند مذهبی است که علاوه بر موثق کردن این هجرت، بسیاری از رویداد­های تاریخی را برای ما بازگو می­ کنند. با بررسی قدمگاه ­ها و بازخوانی سنگ ­مقام­ های نصب‌شده در آن مکان می­ توان علاوه بر تعیین مسیر دقیق حرکت امام رضا(ع) در ایران، بر اعتبار و اهمیت جنبش تشیع در یزد پس از چند قرن از این هجرت با ساخت قدمگاه ­های منسوب به ایشان پی برد.
با توجه به اینکه امام رضا(ع) در مسیر حرکت خود به مرو در شهر یزد و توابع آن (ابرکوه، خرانق، دهشیر، فراشاه و...) نیز توقف کوتاه‌مدتی داشته‌اند، در این مقاله سعی بر این شده به دو روش کتابخانه ­ای و میدانی به بررسی بناهایی که به قدوم مبارک امام(ع) متبرک شده و در یزد به نام «قدمگاه امام رضا(ع)» معروف شده است، مورد شناسایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ کتیبه؛ یزد؛ قدمگاه