مکتب قرآنیون و نقد مدّعای آن در عدم حجیت سنت نبوی

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مرضیه بلخاری قهی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 119-134

چکیده :

جریان قرآنیون به قرآن­ بسندگی و انکار نقش سنت در شناخت دین روی آورده، حدیث را فاقد حجیت می­داند و در تبیین احکام به آن بها نمی­ دهد. بعلاوه قرآنیون اندیشه ­هایی را مطرح کرده ­اند که خودشان هم به آنها پایبند نبوده و در تفسیر قرآن بدون سنّت دچار مشکل شده ­اند. نگارنده تاریخچه­ ای مختصر از این جریان و اندیشه­ های پیروان آن به دست داده است، مانند: اجتهاد پیامبر در آیات قرآن، امکان فهم احکام با تدبّر و تعقّل در قرآن، انکار نقش سنّت در فهم آیات قرآن. نگارنده به این مدّعاها پاسخ داده، سپس وابستگی فهم قرآن به حدیث را توضیح می ­دهد، آنگاه تفسیر قرآن به قرآن را با تبیین جایگاه روایات در فهم قرآن به شیوۀ علامه سید محمد حسین طباطبایی بررسی می­ کند.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآنیون؛ حجیت حدیث؛ تدبر در قرآن – نقش حدیث؛ تفسیر قرآن به قرآن؛ طباطبایی، سید محمد حسین