شخصیت­ شناسی و منبع­ شناسی قرآنیون

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : سید مجید نبوی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 135-157

چکیده :

قرآنیون کسانی هستند که حجیت حدیث را به کلی رد می­ کنند و یا برای احادیث اهمیت لازم را قائل نیستند و تنها قرآن را برای اعتقاد و عمل کافی می ­دانند. در این مقاله برخی از افراد و منابع آن­ها معرفی می­ شود. در این نگارش 8 نفر از قرآنیون شیعه و 16 نفر از قرآنیون اهل سنت به همراه فعالیت ها و آثارشان معرفی می ­شود، سپس منابع پیرامون قرآنیون ذکر می­ شود که 18 کتاب و 22 مقاله و 9 پایان ­نامه را در بر می­ گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآنیون - منبع­ شناسی؛ منبع­ شناسی قرآنیون - کتاب؛ منبع­ شناسی قرآنیون - مقاله؛ منبع ­شناسی قرآنیون - پایان­ نامه؛ شخصیت­ های جریان قرآن­ بسندگی - شیعه؛ شخصیت­ های جریان قرآن­ بسندگی - سنی.