مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تلخیص علم الحدیث و مصطلحه
پديدآورنده : مصطفی الدغای القصری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مغرب
ناشر : وزارت اوقاف مغرب
تاریخ انتشار : 1421 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 78
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تلخیص علم الحدیث و مصطلحه

بیان دانش حدیث و پاره ای اصطلاحات این دانش، به اختصار

همانگونه که عنوان کتاب نشان می دهد، به اختصار به دانش حدیث و اصطلاحات در این دانش پرداخته است و تنها به امور مهم و با توضیح کوتاه سنده کرده است.

پاره ای مطالب آن بدین قرار است: تفاوت حدیث و سنت و نیز تفاوت خبر و اثر.

برای بررسی تاریخ تدوین حدیث، توضیحاتی در باره ی صحیفه های زمان رسول خدا(ص)، وضعیت حدیث در عصر خلفای راشدین و عصر تابعین، سفرها برای اخذ حدیث از محدثان، مهم ترین آثار نوشته شده در دانش حدیث، مهم ترین کتابهای حدیثی و... ارائه شده است.

پس از آن، به توضیح مهم ترین اصطلاحات در علم حدیث پرداخته است. برخی از این اصطلاحات بدین قرار است: حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف (مرسل، منقطع، معضل، مدلس، معلل، مضطرب، مقلوب، شاذ، منکر، متروک)، احادیث مشترک بین صحیح و حسن و ضعیف (مرفوع، مسند، متصل، معنعن، مؤنن، معلق، فرد، غریب، عزیز، مشهور، مستفیض، نازل و...).

سپس نویسنده وارد مباحثی دیگر می شود؛ از جمله: اسباب وضع حدیث، جایگاه حدیث در تشریع، حجیت حدیث، اثرگذاری حدیث بر ادبیات، طبقات راویان و بیان زندگی بعضی محدثان بزرگ و...