فضایل اخلاقی حضرت علی‌ اکبر (ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : بابک هادیان حیدری

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 23-38

چکیده :

حضرت علی‌ اکبر علیه السلام فرزند ارشد امام حسین علیه السلام و لیلا _ دختر میمونه بنت ابی سفیان حرب _ است. ایشان با آن‌که امام نبود و ظرفیت وجودی‌اش به ‌اندازه امام حسین علیه السلام نمی‌رسید، اما دارای فضایل اخلاقی بود که او را به الگویی دوست‌‌داشتنی در میان جوانان مبدل ساخته است و جوانان با پیروی از فضایل اخلاقی ایشان می‌توانند راه سعادت و رستگاری را بپیمایند. از همین رو این مقاله بر آن شده که با روش توصیفی _ تحلیلی، فضایل اخلاقی حضرت علی‌ اکبر علیه السلام را با استناد به واقعیات تاریخی و روایات معتبر بررسی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فضایل اخلاقی حضرت علی‌ اکبر علیه السلام دلالت بر عظمت و بزرگواری آن حضرت علیه السلام به ‌عنوان شبیه‌ترین فرد در اخلاق به رسول خدا(ص) و یک الگوی محبوب و حماسه‌‌ساز دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :کربلا،امام حسین(ع)،فضایل اخلاقی،حضرت علی اکبر(ع)