بانوی زهد و فضیلت، لیلا مادر حضرت علی اکبر(ع)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : زهرا زحمتکش
پديدآورنده : زهرا سمائی

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 85-102

چکیده :

لیلا علیها السلام دختر ابومرّة بن عروة بن مسعود ثقفی و میمونه دختر ابوسفیان، مادر حضرت علی اکبرعلیه السلام و همسر امام حسین علیه السلام بود. وی یکی از مادران شایسته و برجسته تاریخ اسلام است که در تربیت فرزند برومند امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبرعلیه السلام، نقشی بسزا داشت. حضرت علی اکبرعلیه السلام جوانی است که وجود مبارکش در حماسه شکوهمند کربلا با رشادت‌های قابل تحسینش، لرزه بر قلب سپاه ظلم و ستم می‌انداخت. لیلا علیها السلام از خاندانی بزرگ و با شرافت بود. جدّش عروه یکی از دو مرد بزرگ و صاحب مقام در نزد قریش به شمار می‌رفت و جایگاهش چنان بود که اذعان می‌داشتند چرا قرآن بر کسی مثل او نازل نشده است؟! در این نوشتار، شخصیّت والای لیلاعلیها السلام ، با اصل و نسبش معرفی شده و جایگاه شخصیّتی ایشان در منظر بزرگان و اهل بیت علیهم السلام بیان‌گردیده ‌است. همچنین مسئله حضور ایشان در کربلا مورد کاوش و بررسی قرار می‌گیرد. شیوه مورد استفاده برای انجام این پژوهش، روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده‌‌است.

کلیدواژه‌های مقاله :کربلا، لیلا علیها السلام، مادر حضرت علی اکبر علیه السلام، همسر امام حسین علیه السلام