حضرت علی‌اکبر(ع): الگوی کامل در تربیت دینی جوانان

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 103-122

چکیده :

هنگامی که امام حسین علیه السلام در قیام بر ضد یزید تصمیم گرفت مدینه را به سوی مکه ترک کند، در نامه‌ای به بنی‌هاشم، انتهای راه را «شهادت» تصویر کرد. علی‌بن‌الحسین (علی‌اکبر) با علم به فرجام این راه بی‌بازگشت، امام خود را در این سفر همراهی و همیاری نمود. این نوشتار به روش توصیفی _ تحلیلی، در پی بررسی نقش الگویی حضرت علی‌اکبرعلیه السلام در تربیت دینی جوانان است. بنیاد فرضیه پژوهش آن است که الگوپذیری از علی‌اکبر، در «تربیت دینی» جوانان تاثیری بسزا داشته و دارد. یافته‌های پژوهش حاکی که نام و یاد علی‌اکبر، الگوی ولایت‌مداری برای جوانان ایرانی و موجب تقویت امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران و تحکیم جایگاه «ولایت فقیه» در جامعه اسلامی است.

کلیدواژه‌های مقاله :تربیت دینی، جوانان، ولایت مداری، الگوی تربیتی، علی بن الحسین(علی اکبر علیه السلام)