نقش راویان امامین عسکرین(ع) در گسترش علوم اسلامی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : رحمان عشریه
پديدآورنده : فرج اله عباسی

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 97-114

چکیده :

راویان و اصحاب امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) با تربیت شاگردان و رساندن روایات ائمه هدی به شیعیان و نیز با مسافرت به دیگر نقاط کشور اسلامی در نشر معارف اهل بیت نقش بسزایی داشتند. این اهمیت آنجا نمود می‌یابد که در اثر فداکاری‌های علمی این راویان، شهرهایی مانند قم، ری به محل نشر و رونق علوم دینی برپایه اندیشه‌های شیعی تبدیل می‌شود و شیعیان برای یاد گیری علوم اهل بیت نیاز به هجرت و مواجه با آزار و اذیت‌های حکومت را ندارند. اصحاب این دو امام با عهده‌دار شدن نمایندگی امام در شهرهای مختلف و با تشکیل کلاس‌های درس، پناهگاهی برای همگان می‌شوند و علوم اسلامی مأخوذ از اهل بیت را در اختیار شیعیان و دوست‌داران علم و اندیشه قرار می‌دهند؛ این فداکاری‌ها شیعه را در آن دوران خفقان و سرکوب از چنگال دشمنان دین رهانید. این جستار نگاهی گذرا به این تلاش‌ها دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :علوم اسلامی، شیعه، راویان، اصحاب، امام هادی(ع)، امام عسکری(ع).