علی(ع) باب شهر علم

پرسش :

منظور از باب شهرعلم بودن امام علی در این حدیث چیست؟
أنا مدینة العلم و علی بابهاپاسخ :

در بسیاری موارد مراد از «علم» در روایات دانش های الهی است نه دانش هایی مانند فیزیک و شیمی و... بعید نیست در اینجا نیز همین مراد باشد.

در بعضی منابع در ادامه ی این حدیث آمده است: «پس هرکس علم می خواهد از دروازه وارد شود.»[۱]

بنابراین وقتی که رسول خدا(ص) امام علی را درب شهر علم معرفی می کند منظور این است که هرکس خواهان علم الهی است باید از طریق امام علی(ع) و به تبع او از دیگر امامان(ع) فراگیرد و راه های دیگر انسان را به حقیقت این علم نمی رساند.

توسل به اهل بیت(ع) نیز راهگشا خواهد بود.


[۱] . کنز العمال، ح ۳۲۸۹۰؛ میزان الحکمه، ج ۱، ص ۲۹۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :