شخصیت رجالی سَماعةبن مِهران حضرمی

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
پديدآورنده : سمیرا دهقان

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 127-144

چکیده :

خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها دو سرمایه‌ی گران‌بها با عنوان قرآن و عترت در میان بشر به ودیعه نهاده و صیانت از کتاب الهی را خود بر عهده گرفته است. در تبیین معارف قرآنی گنجینه‌ای عظیم به عنوان احادیث را به انسان‌ها هدیه داده است، ولی چون در نگارش احادیث مشکلاتی در قرون اولیه به وجود آمد و نقل روایات گاهی به صورت شفاهی بود، مجعولاتی در احادیث به وجود آمد و راویانی ضعیف، مجهول، کذاب براساس اغراض دنیوی و بر اساس اوضاع نابسامان سياسي و... اقدام به نقل احادیث جعلی کردند. از اين‌رو، در قرون بعدی علم رجال توسط علماي اسلام تأسيس شد تا عهده‌دار بررسی حالات راویان در راستاي صيانت از احاديث باشد.
در همين راستا، نوشته‌ی حاضر در پی شناسایی و معرفی یکی از راویان حدیث به نام سماعةبن مهران حضرمی است. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد روایی، احوال اين راوي را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که سماعه، فردی امامی، ثقه و مورد اعتماد بوده و از محضر امام صادق‌(ع) و امام كاظم(ع) تلمذ نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :علم رجال، رجال شناسی، سماعة بن مهران، وثاقت