عنوان مجله : دو فصلنامه قرآن و علم
دوره انتشار : دوفصلنامه
هیئت تحریریه : حامد آلگار، مظفر اقبال، لبيب بيضون، عبدالكريم بي آزار شيرازي، عمان پاكيز، اكرم چودهري، محمدتقي دياري، محمدعلي رضايي اصفهاني، مهدي رستم نژاد، محمدكاظم شاكر، يحيي علوي، حسين علوي مهر، محمدفاكر ميبدي، قاسم كاكايي، مجيد معارف، سيدرضا مودب، عبدالجبار ناجي، فتح الله نجارزادگان، علي همت بناري
کد ISSN : 2322-5165
آدرس : قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، مدرسه عالی قرآن و حدیث، گروه قرآن و علوم
صندوق پستی : 143-37145
تلفن : 37110251 (025)
دورنگار : 37734094 (025)
امور مشترکان : 37720913، 37110251 (025)
پست الکترونیک : science@quran-journal.com
آدرس اینترنتی : http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=15
امتیاز : علمي - ترويجي

دو فصلنامه قرآن و علم

اهداف دوفصل‌نامه قرآن و علم

۱. گسترش مطالعات در زمینه قرآن و مباحث میان‌رشته‌ای

۲. نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در زمینه قرآن و علم.

۳. فراهم کردن بستر تولید علوم میان‌رشته‌ای.

۴. جهت‌دهی به علوم انسانی بر اساس آموزه‌های قرآنی.

۵. بررسی شبهات در رابطه قرآن و علوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتیازات نشریه «قرآن و علم»

۱ـ رتبه علمی ـ ترویجی

براساس مصوبه جلسه مورخ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حائز رتبة علمی ـ ترویجی شد.

۲ـ Isc

این مجله در پایگاه اطلاع‌رسانی استنادی جهان اسلام (ISC) پذیرفته شده و به نشانی Isc.gov.ir قابل مشاهده است.

۳ـ شاپا: ۵۱۶۵ ـ ۲۳۲۲

بر اساس مورخه ۳/۲/۱۳۹۲ از کتابخانه ملی ایران امتیاز شاپا (نشر الکترونیک) دریافت نموده است.

۴ـ تارنمای اختصاصی

متن کامل در تارنمای اختصاصی قابل مشاهده و استفاده می‌باشد.

www.quran-journal.com