حکمت تحریم گوشت خوک در قرآن، حدیث و علم

نشریه : دو فصلنامه قرآن و علم

نویسنده : پديدآورنده : حسینعلی علایی

سال هفتم / شماره پیاپی 13 / صفحه 49-70

چکیده :

در چهار آیه از قرآن کریم خوردن گوشت خوک به صراحت تحریم شده است و مسلمانان همواره از آن پرهیز کرده‌اند. در عین حال در بسیاری از کشورها گوشت خوک یک کالای پرفروش و رایج بازار است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی این حیوان و احکام مربوط به آن و همچنین اشاره‌ای به برخی روایات وارده در این زمینه، امراض و بیماری‌هایی که در اثر خوردن گوشت این حیوان گریبان‌گیر انسان می‌شود، به تفصیل آمده است. و تلاش شده جدیدترین دستاوردهای علمی و یافته‌های روز دنیا در این زمینه گردآوری گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، خوک، خوردنی‌های حرام، اعجاز تشریعی