مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : لغت نامه جامع صحیفه سجادیه
پديدآورنده : سید احمد سجادی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : اصفهان
ناشر : انتشارات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 360
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

لغت نامه جامع صحیفه سجادیه

ترجمه صحیفه سجادیه با ذکر معنای واژه های آن

شناخت بیشتر هریک از دعاهای صحیفه سجادیه ما را به وادی عرفان غنی اسلامی راهنما خواهد بود و انسان متحیر گشته ی امروز را از زاویه دید و منظر امام سجاد به سوی خدایی شدن و دست نیاز به آسمان داشتن و زدودن رذائل اخلاقی و علم اندوزی معنوی همراهی خواهد نمود.

سید احمد سجادی جزی با سبکی خاص، خواننده را به ترجمه ی صحیفه سجادیه رهنمون کرده است. او متن عربی را در بالای صفحات آورده و در ذیل، به جای ترجمه های معمولی، یک یک واژه ها را ذکر و مقابل آنها ترجمه را نوشته است. روش ایشان بدین قرار است:

ـ واژه های عربی به رنگ قرمز و فارسی آنها به رنگ سیاه است که سبب خوشخوان تر شدن کتاب شده است.

ـ تنها به ترجمه ی واژه های مهم بسنده نکرده بلکه همه ی کلمه های آسان و دشوار را معنا کرده است.

ـ شماره های فقره های دعا را در واژه نامه نیز آورده تا آسان تر بتوان کلمه ی مورد نظر را در متن و واژه نامه یافت.

ـ از تکرار ترجمه ی کلماتی که در صحیفه تکرار شده، حتی «علیه السلام»، ابایی ندارد تا خواننده برای یافتن معنای واژه ی مورد نظر، به زحمت نیفتد و آسان تر در دسترس قرار گیرد.

ـ اگر کلمه ای تکرار شده و همه جا به یک معنا است، ترجمه ها همانند و با یک لفظ است تا خواننده سردرگم نشود.

ـ اگر کلمه ای چند معنا داشته باشد، معنا یا معناهایی انتخاب شده که با دعا هماهنگ است.

ـ اگر چند معنای یک کلمه با عربی هماهنگ باشد، تمام آنها ذکر شده و انتخاب بر عهده ی خواننده گذارده شده.

در خور ذکر است که آگاهی از صرف و نحو و ترکیب جمله، برای دستیابی به معنای صحیح اهمیت دارد و صرفا با دیدن لغت معلوم نیست بتوان به مفهوم درست دعا دست یافت.