عنوان کتاب : لغت نامه جامع صحیفه سجادیه
پديدآورنده : سید احمد سجادی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : اصفهان
ناشر : انتشارات مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 360
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

لغت نامه جامع صحیفه سجادیه

شناخت بیشتر هریک از دعاهای صحیفه سجادیه ما را به وادی عرفان غنی اسلامی راهنما خواهد بود و انسان متحیر گشته ی امروز را از زاویه دید و منظر امام سجاد به سوی خدایی شدن و دست نیاز به آسمان داشتن و زدودن رذائل اخلاقی و علم اندوزی معنوی همراهی خواهد نمود.

سید احمد سجادی جزی با سبکی خاص، خواننده را به ترجمه ی صحیفه سجادیه رهنمون کرده است. او متن عربی را در بالای صفحات آورده و در ذیل، به جای ترجمه های معمولی، یک یک واژه ها را ذکر و مقابل آنها ترجمه را نوشته است. روش ایشان بدین قرار است:

ـ واژه های عربی به رنگ قرمز و فارسی آنها به رنگ سیاه است که سبب خوشخوان تر شدن کتاب شده است.

ـ تنها به ترجمه ی واژه های مهم بسنده نکرده بلکه همه ی کلمه های آسان و دشوار را معنا کرده است.

ـ شماره های فقره های دعا را در واژه نامه نیز آورده تا آسان تر بتوان کلمه ی مورد نظر را در متن و واژه نامه یافت.

ـ از تکرار ترجمه ی کلماتی که در صحیفه تکرار شده، حتی «علیه السلام»، ابایی ندارد تا خواننده برای یافتن معنای واژه ی مورد نظر، به زحمت نیفتد و آسان تر در دسترس قرار گیرد.

ـ اگر کلمه ای تکرار شده و همه جا به یک معنا است، ترجمه ها همانند و با یک لفظ است تا خواننده سردرگم نشود.

ـ اگر کلمه ای چند معنا داشته باشد، معنا یا معناهایی انتخاب شده که با دعا هماهنگ است.

ـ اگر چند معنای یک کلمه با عربی هماهنگ باشد، تمام آنها ذکر شده و انتخاب بر عهده ی خواننده گذارده شده.

در خور ذکر است که آگاهی از صرف و نحو و ترکیب جمله، برای دستیابی به معنای صحیح اهمیت دارد و صرفا با دیدن لغت معلوم نیست بتوان به مفهوم درست دعا دست یافت.