تاريخ : چهارشنبه 1397/3/30
کد خبر: 64932
کتاب مسجد در آینه ثقلین منتشر شد

کتاب مسجد در آینه ثقلین منتشر شد

کتاب "مسجد در آینه ثقلین" تألیف حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی و حجت الاسلام دکتر علی راد، به زبان فارسی در دو جلد منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب "مسجد در آینه ثقلین" تألیفحجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودیوحجت الاسلام دکتر علی رادبه زبان فارسی در دو جلد با بررسی و تبیین مسجد و جایگاه آن در قرآن و روایات و سیره ائمه معصومین علیهم السلام منتشر شد. جلد نخست این مجموعه از دیدگاه قرآن کریم و جلد دوم آن نیز از  نگاه روایات است.

مسجد در آموزه های ادیان الهی، از مولفه های بنیادین دین ورزی و از نمادهای گرایش به معنویت و معیار پرستش خداوند به شمار می ­آید و مومنان در متون دینی با نشانگان سجده و حضور در مساجد شناسانده شده اند.

پیروان ادیان الهی نیز با اجتماع در مکانی خاص به نیایش و ستایش خداوند می پردازند و این مکان در ادیان وحیانی به نام های متفاوت و ساختارهای گوناگون مانند دیر، کلیسا، کنسیه و صومعه ظهور یافته اند.

در فرهنگ اسلامی، مسجد با کارکردهای معنوی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و تمدنی خاصی پدید آمد. از این رو نقش مسجد در رشد و معرفی اسلام انکار ناپذیر است و تفکیک میان تحقق دین اسلام و مسجد بسی دشوار است. سیره عملی رسول خدا  صلی الله علیه و آله و سلم نیز نشان می دهد مسجد در عملکرد تبلیغی وی، محور و نقطه ثقل بوده و هماره به عنوان نهاد دینی در پیش برد اسلام نقش آفرین بوده است.

در این پژوهش از مجموعه آیاتی از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام که جنبه های معرفت شناسی مسجد در نظام قرآنی و روایی برای مخاطبان دارد ارائه می شود.

روش پژوهش در مجلد اول، اکتشافی – تحلیلی و شیوه گرد آوری اطلاعات در آن کتابخانه ای است. رویکرد غالب تصنیفی و ارائه نظریه قرآن در مسجد شناخت وجه جدید بودن آن می باشد. در این پژوهش به مسائل مسجد فقط از دریچه قرآن نگریسته شده است و از آنجائی که هدف تحلیل نظریه ناب قرآنی بوده است از پرداختن به مسائل و مباحثی که در قرآن درباره مسجد نیامده است، خودداری شده است. هم چنین در تحلیل مسائل نیز فراتر از آنچه که در قرآن و تفاسیر شیعه و سنّی آمده است، پرداخته نشده است.

در هر یک از این آموزه ها، آیات معیار آن از آیات المسجد انتخاب شده و سپس بر پایه تفاسیر اجتهادی و روایی شیعه و سنّی به تبیین مضمون آن ها  پرداخته شده است. انتخاب آیات مذکور بر پایه ملاکات آیات غرر بوده است، از این رو با آیه معیار و شاخص در هر آموزه بسنده شده است زیرا این آیات از جامعیت لازم در تبیین نظر قرآنی برخوردارند و آیات دیگر بر فرض وجود در قرآن، به نوعی به همین آیات برگشت دارند.

در جلد دوم این کتاب به تحلیل مسجد از نگاه احادیث و روایات پرداخته شده است. نگاهی از زاویه تقریب میان مذاهب و حفظ وحدت و الفت جامعه بزرگ مسلمانان. از این رو، به منابع فریقین و کتاب های اصلی تفسیر و حدیث شیعه و اهل سنت ارجاع داده شده است.

در این مجلد دسته بندی کتاب، متاثر از نیازها و پرسش های امروز درباره مسجد است. لذا تلاش شده عنوان ها به گونه ای انتخاب شوند که به این نیازها اشاره کنند. عنوان هایی مانند: حکمت وجودی مسجد، اهمیت، فضیلت، برکت و گونه ­های مسجد و نیز کارکردها و حقوق و حتی نکات لازم برای بنا و ساخت مسجد. در دو فصل پایانی نیز به گونه مبسوط به آداب مسجد و نیز آسیب شناسی آن اشاره شده است.

فهرست بخش های مختلف کتاب مسجد در آینه ثقلین:

جلد اول:بررسی و تبیین مسجد و جایگاه آن در قرآن کریم

فصل اول :آیه شناخت مسجد در قرآن

فصل دوم:معنا شناخت مسجد

فصل سوم:واژگان جانشین مسجد

فصل چهارم:ادوار تاریخی مسجد

فصل پنجم:گستره مسجد و مسجدیان

فصل ششم:جنسیت و مسجد

فصل هفتم:اخلاق مسجد

فصل هشتم:معنویت در مسجد

فصل نهم:مساجد ادیان پیشین

فصل دهم:کارکرد های مسجد

فصل یازدهم:مسجد معیار قرآنی

جلد دوم:بررسی و تبیین مسجد و جایگاه آن در روایات و سیره ائمه معصومین علیهم السلام

فصل اول :مفهوم و تاریخچه مسجد

فصل دوم:حکمت وجودی مسجد

فصل سوم:اهمیت و فضیلت مسجد

فصل چهارم:گونه ها و درجات مسجد

فصل پنجم:برکت های مسجد و حضور در آن

فصل ششم:کارکردهای مسجد

فصل هفتم:حقوق مسجد

فصل هشتم:بنای مسجد

فصل نهم:آداب مسجد

فصل دهم:آسیب شناسی مسجد

کتاب مسجد در آینه ثقلین، تألیف حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودیو حجت الاسلام دکتر علی راد، با همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث و مرکز رسیدگی به امور مساجد به زبان فارسی در دو جلد، در قطع وزیری، در ۲۵۶ و ۲۹۴  صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۶منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :