مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء(س)
زمان پدیدآورنده: 1290 ـ 1377 ق
محل نشر : قم
ناشر : دلیل ما
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1431 ق / 1388 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 184
قطع : رقعی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء(س)

نشان دادن برتری حضرت فاطمه(س) بر دیگر افراد امت اسلام با دلایل مورد قبول اهل سنت

آیا امامیه دلیلی برای برتری حضرت فاطمه(س) بر دیگر افراد امت اسلام دارد که اهل سنت آن را معتبر بدانند؟

هنگامی که علامه سید عبدالحسین شرف الدین با پرسش فوق مواجه می شود، به تدوین این کتاب دست می زند. نویسنده دلایل مورد قبول اهل سنت را به دو بخش دلایل قرآنی و دلایلی حدیثی تقسیم کرده است.

در بخش دلایل قرآنی، که بیشتر حجم کتاب را به خود اختصاص داده، به چند آیه ی محکم تمسک جسته است: آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه مودت و آیات ابرار.

نویسنده با تمسک به روایات از منابع اهل سنت، نشان داده که این آیه ها برتری حضرت زهرا(س) بر دیگران را نشان می دهند.

وی در آغاز بخش دوم اظهار داشته است که احادیث صحیح و صریح در این زمینه به قدری زیاد است که این کتاب گنجایش آنها را ندارد و از میان آنها تنها دوازده حدیث را انتخاب کرده است.

پاورقی های استاد محمدرضا مامقانی، کتاب را بیش از پیش قابل استفاده کرده است. وی تا آنجا که محدودیت کتاب اجازه می داده، دلایلی دیگر نیز افزوده و تلاش کرده بیانات نویسنده را تکمیل کند. حجم پاورقی های کتاب بیش از اصل کتاب است.

از آنجا که بنای نویسنده بر اختصار بوده، تنها مشتی از خروار را ذکر کرده و اینک با توجه به در دسترس بودن کتاب های بیشتر و امکان استفاده از نرم افزارها، دلایل فضیلت حضرت فاطمه(س) را می توان به چندین برابر دلایل مطرح در این کتاب، رساند.