مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : آثار احمدی: تاریخ زندگانی پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)
محل نشر : تهران
ناشر : نشر قبله
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1374 ش
تعداد صفحه : 588
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آثار احمدی: تاریخ زندگانی پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)

کتابی است مشتمل بر آثار نبوی، شرح حال و غزوه های پیامبر اسلام(ص)، و خلاصه ای از احوال خلفای راشدین و معجزه هایی از دوازده امام.

کتابی است مشتمل بر آثار نبوی، شرح حال و غزوه های پیامبر اسلام(ص)، و خلاصه ای از احوال خلفای راشدین و معجزه هایی از دوازده امام. كتاب، به شیوه توصیفی - تحلیلی و با انگیزه ارائه تاریخ اسلام و اثبات حقانیت باورهای شیعه در اعتقاد به امامت امامان معصوم به نگارش در آمده است. مطالعه کتاب، نشانگر تحول فکری و بنیان ضعیف شیعه در زمان تألیف آن (قرن نهم و دهم) است به گونه ای که نویسنده، سعی کرده است با بی طرفی و حتی با یاد کرد محترمانه از خلفاء کتاب خود را چونان بنگارد که مورد اعتراض و تعرض واقع نشود. البته نسخه نویسان پس از این دوره، به ویژه در دوره صفویه، بی پروایی کرده و به ناسزاگویی از برخی خلفا پرداخته اند.

سرفصلها و مطالب مهم کتاب عبارت اند از: حالات پیامبر از ولادت تا رحلت و بیان مراحل گوناگون زندگی آن حضرت که حدود چهارصد صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است، حالات کودکی پیامبر، بعثت آن حضرت، هجرت به مدينه ، وقایع پس از هجرت، غزوه های رسول خدا، به ترتیب تاریخ وقوع، به تفصیل و با عنوان مشخص در کتاب آمده است. نویسنده در خاتمه، خلافت و دیدگاه های اصحاب را در باره آن و مشاجره آنان را در سقیفه پیرامون خلافت ابوبکر و بیعت با او را به بحث گذاشته و پس از آن، وصیت فاطمه زهرا(س) را به امام علی (ع) نقل کرده است. بحث از خلافت عمر و عثمان، خلافت و ولایت علی بن ابی طالب و امامت امامان دوازده گانه شیعه، مباحث دیگری است که نویسنده در ادامه بحثهای خود، آنها را پی گرفته است، و بیشترین تلاش مؤلف بر این است که با بیان معجزه ها و کرامتهایی از امامان معصوم، حقانیت و أفضل بودن آنان را به اثبات برساند.

محقق، در مقدمه این اثر، به معرفی نسخه های خطی و تاریخ تأليف آنها پرداخته است. در پایان کتاب، فهرست آیات، احادیث، اعلام، جای ها، طوایف، غزوه ها و منابع و مأخذ کتاب آمده است.