مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار
زمان پدیدآورنده: 980 ـ 1030 ق
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسه آل البیت(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1419 ق
تعداد جلد : 4
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار

این کتاب، در شرح الاستبصار شیخ طوسی نوشته شده است.

این کتاب، در شرح الاستبصار شیخ طوسی نوشته شده است.

در مقدّمه این شرح، دوازده فایده رجالی در خبر واحد و تعارض بین اخبار، نظیر دوازده فایده رجالی موجود در مقدمه کتاب منتقی الجمان، تألیف پدر همین مؤلّف آورده شده است.

پس از بیان مقدّمه، مؤلّف احادیث کتاب الاستبصار از اوّل کتاب طهارت تا آخر کتاب الصلوة را شرح داده است، به این ترتیب که در مرحله اوّل، مطالبی که در مورد سند هر حدیث و احوال راویان آن سند مطرح است، آمده و سپس متن احادیث، مورد بحث قرار گرفته اند.

محقّق در مقدمه خود بر کتاب، شرح حال مؤلّف و ویژگی های این کتاب و روش تحقیق در آن را بیان داشته است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۳، ص ۸۷، ذیل ش ۲۷۲)، این شرح را با عنوان شرح الاستبصار هم فهرست نموده است.