عنوان کتاب : مهمانی و میزبانی
پديدآورنده : رضا وطن دوست
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : کتاب وطن
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 252
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مهمانی و میزبانی

این کتاب تلاش می کند تا با الهام از آیات قرآن و استفاده از سیره گفتاری و رفتاری پیشوایان معصومان، موضوع مهمانی و میزبانی را بکاود و آداب و شرایط آن را در قالب چهار بخش و سیزده فصل تبیین نماید و در اختیار همگان قرار دهد.

در بخش نخست، به تبیین مفاهیم و واژگان مرتبط با موضوع پرداخته است، و سپس با اشاره به پیشینه مهمانی، بیان ارزش معنوی مهمانی و میزبانی، این موضوع را پی گرفته و سرانجام با ذکر عوامل و پیش زمینه های مهمانی و نیز بیان اصول مهمانی، این بخش را به | پایان برده است.

بخش دوم که از وظایف مهمان گفت و گو می کند، این وظایف را در سه فصل تنظیم نموده است. در فصل نخست، وظایف مهمان را پیش از رفتن به مهمانی به بحث گذارده است. در فصل دوم به تبیین وظایف مهمان در هنگام مهمانی از لحظه ورود تا زمان خداحافظی - پرداخته است و در فصل سوم از وظایفی که باید مهمان پس از مهمانی رعایت کند، گفت و گو کرده است.

بخش سوم که وظایف میزبان را به بحث گذارده است، مانند بخش دوم وظایف را در سه فصل، یعنی پیش از دعوت مهمان، در هنگام پذیرایی از مهمان و پس از مهمانی تبیین کرده است.

بخش چهارم که بخش پایانی است، به بیان آثار و برکات مهمانی و نیز آسیب های آن اختصاص یافته است. مطالب این بخش به تفکیک در دو فصل تنظیم شده، در فصل نخست مهم ترین آثار مهمانی تبیین شده است و در فصل دوم به تبیین پیامدها و آسیب های مهمانی پرداخته است.

نویسنده در تدوین این کتاب، از آیات قرآن و احادیث، بهره ی فراوان برده است.