تأليف قلوب در اسلام1

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حسین ارجینی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 105 / صفحه

چکیده :

شيوه دعوت به اسلام، مسالمت‌آميز است. يكى از مباحثى كه اين شيوه را تأييد مى‌كند، در كتاب‌هاى فقهى با عنوان «المؤلّفة قلوبهم» آمده است. در اين بررسى، در پى پاسخ به چند پرسش اساسى هستيم:
1. آيا منظور از «المؤلّفة قلوبهم» فقط كفّارند، يا شامل مسلمانان ضعيف‌العقيده نيز مى‌شود؟
2. آيا اعطاى بخشى از زكات به كفّار براى كمك گرفتن از آنها در جهاد است، يا براى جذب كفّار به اسلام هم هست؟
3. آيا سهم «المؤلّفة قلوبهم» مختص زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)و حضور ائمّه اطهار(عليهم السلام)است يا در زمان غيبت هم اين سهم وجود دارد؟