مصاحبه با آية اللّه‏ العظمى جعفر سبحانى - صفحه 267

مصاحبه با آية اللّه العظمى جعفر سبحانى ۱

جايگاه تاريخ حديثى مرحوم كلينى و كتاب «الكافى» چگونه است ؟

از اين كه عزم راسخ داريد تا براى شخصيت بزرگى چون شيخ كلينى كه براى تدوين احاديث ، زحمت زيادى كشيده است ، كنگره اى برگزار كنيد ، صميمانه تشكّر و قدردانى مى كنم .
محدّث بزرگ، محمّد بن يعقوب كلينى كه در بين سال هاى 250 تا 329 ق، زندگى مى كرد ، با سه مركز حديثى در ارتباط بوده است كه عبارت اند از :
1 . رى و قم، از بزرگ ترين مراكز حديثى شيعه بوده و شخصيت هايى چون: احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى قمى و احمد بن محمّد بن خالد برقى و... در آن جا بر جامعه محدّثان نظارت داشتند.
اين مركز، پس از آمدن ابراهيم بن هاشم و فرزندش على بن ابراهيم، از شكوفايى بيشترى برخوردار شد ؛ زيرا اين دو محدّث كوفى، احاديث آن مركز را به رى و قم نيز منتقل كردند .

1.اين مصاحبه، توسّط حجج اسلام، آقايان: مهدى مهريزى، محمّدعلى مهدوى راد، محمّدكاظم رحمان ستايش، هادى ربّانى، محمّدحسين درايتى، حسين رحيميان، محمّد مرادى و سيّد مجتبى صحفى انجام شده است.

صفحه از 282