مصاحبه با آية اللّه‏ رضا استادى - صفحه 293

مصاحبه با آية اللّه رضا استادى ۱

جايگاه كتاب «الكافى» را نزد علماى اسلام بيان كنيد.

الكافى ، از معدود كتاب هاى حديثى و معارفى است كه از زمان تأليف آن تاكنون ، هماره مورد توجّه خاصّ حوزه هاى علميه بوده و مورد ستايش پژوهشگران و محقّقان قرار گرفته است .
شيخ مفيد رحمه الله در تصحيح الإعتقاد مى نويسد :
الكافى ، از بلندمرتبه ترين كتاب هاى شيعه و از پرفايده ترين آنهاست .
شهيد اوّل ، در يكى از اجازات خود مى نويسد :
مانند الكافى در كتاب هاى شيعه تأليف نشده است .
استرآبادى در فوائد المدنية مى گويد :
از مشايخ خود شنيده ايم كه در اسلام، كتابى هم سنگ الكافى، تصنيف نشده است .
منابع و مصادر كتاب شريف الكافى ، همان كتاب ها و اصل هاى (اصول اربعمئه) اصحاب امامان عليهم السلام و طبقه قبل از شيخ كلينى رحمه الله بوده است . گاهى مى پرسند : چرا از آن منابع و اصول ، جز تعداد اندكى ، باقى نمانده است؟
به اين سؤال ، پاسخ هاى فراوانى داده شده است ؛ امّا بنده ، حدس مى زنم كه عامل

1.اين مصاحبه ، به صورت مكتوب ، انجام شده است .

صفحه از 302