مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : احادیث اهل البیت عن طرق أهل السنة
پديدآورنده : سید مهدی روحانی
پديدآورنده : علی احمدی میانجی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسة النشر الاسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1421 ق
تعداد صفحه : 730
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

احادیث اهل البیت عن طرق أهل السنة

اثری حدیثی است که در سلسله اسناد آنها عامه قرار دارند، و از امامان معدوم نقل حدیث و روایت کرده اند.

اثری حدیثی است که در سلسله اسناد آنها عامه قرار دارند، و از امامان معدوم نقل حدیث و روایت کرده اند. چگونگی حفظ و تدوین حدیث، پس از درگذشت رسول خدا دچار سرنوشت حزن انگیزی شد و در نتیجه از نگارش آن جلوگیری به عمل آمد. پس از این ماجرا بیشتر احادیث از طریق خاندان پیامبر و اهل بیت(ع) گسترش یافت و از این رو، در منابع اهل سنت نیز، روایات فراوانی از این خاندان عظیم الشان نقل شده است.

نفس وجود چنین امری، حکایت از جایگاه والای علمی و دینی اهل بیت(ع) در میان مسلمانان دارد و گو اینکه نویسندگان کتاب نیز، در ضمن عرضه چنین روایاتی، درصدد اثبات آن بوده اند. آنها کتاب های صحاح سته، سنن، مسانید، جوامع روایی، مصنفات، کتاب های فقهی و تاریخی اهل سنت را به دقت جست وجو کرده و آن دسته از احادیث اهل بیت را که عامه نقل کرده اند، جمع آوری نموده و در این کتاب تنظیم و ارائه کرده اند. عمدة مصادر کتاب، کتاب های کهن است و احیانا از متأخران نیز مانند کنز العمال والدر المنقور در میان آنها وجود دارد.

در این اثر، از ۲۱۹ کتاب اهل سنت، حدیت گردآوری شده که اغلب از نوشته های قرن های سوم تا ششم هستند. کتاب به سبک کتاب های حدیثی تدوین شده و اسانید حدیث در آغاز ذکر و آن گاه متن حدیث نقل شده است. مأخذ احادیث قبل از حدیث با ذکر نام کتاب و جلد و صفحه مشخص شده است. در صورتی که یک حدیث از طرق گوناگون نقل شده، با ذکر آن طرق به احادیث مرتبط در ابواب دیگر نیزه اشاره شده است.

کتاب به ترتیب در فقه، تفسیر، عقاید، فضایل، تاریخ، حکمت و آداب و ملاحم است. اولین بخش این مجموعه در فقه است که از کتاب طهارت و احکام آب ها شروع شده و به ترتیب کتاب های فقهی ادامه یافته است. کتاب نخست از طهارت تا احکام میت و دفن است. تاکنون از این اثر تنها یک جلد منتشر شده است.