کلیپ قرآنی ـ حدیثی: آزادی به صرف افطار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

أحَبُّ الخَلقِ إلَى اللّهِ مَن نَفَعَ عِيالَ اللّهِ ، وَأدخَلَ عَلى أهلِ بَيتٍ سُرورا؛

محبوب ترین مردم نزد کسانی هستند که به خلق خدا سود دهند و به خانواده ای شادی رسانند.

الكافي : ج 2 ص 164 ح 6

آزادی به صرف افطار
02:26