مناظره امام صادق علیه السلام و ابو حنيفه‏

مناظره امام صادق علیه السلام و ابو حنيفه‏

روزى ابوحنيفه‏ براى ملاقات با امام صادق عليه السلام به خانه امام آمد و اجازه ملاقات خواست . امام اجازه نداد . ابوحنيفه مى گويد : دم درب، مقدارى توقف كردم تا اين‏كه عدّه‏اى از مردم كوفه آمدند و اجازه ملاقات خواستند . به آنها اجازه داد . من هم با آنها داخل خانه شدم .

مناظره امام صادق و ابو حنيفه‏

روزى ابوحنيفهبراى ملاقات با امام صادق عليه السلام به خانه امام آمد و اجازه ملاقات خواست . امام اجازه نداد .

ابوحنيفه مى‏گويد : دم درب، مقدارى توقف كردم تا اين‏كه عدّه‏اى از مردم كوفه آمدند و اجازه ملاقات خواستند . به آنها اجازه داد . من هم با آنها داخل خانه شدم .

وقتى به حضورش رسيدم ، گفتم : شايسته است كه شما نماينده‏اى به كوفه بفرستيد و مردم آن سامان را از ناسزا گفتن به اصحاب محمّد ، نهى كنيد . بيش از ده هزار نفر در آن شهر به ياران پيامبر ناسزا مى‏گويند .

امام عليه السلام : مردم از من نم ى‏پذيرند .

ابوحنيفه : چگونه ممكن است سخن شما را نپذيرند ، در صورتى‏كه شما فرزند پيامبر خدا هستيد؟

آغاز مناظره‏

امام عليه السلام : تو خودت يكى از همان‏هايى هستى كه به حرف من گوش نمى‏دهند . مگر بدون اجازه من داخل خانه نشدى و بدون اين‏كه بگويم ، ننشستى و بى اجازه شروع به سخن گفتن ننمودى؟ شنيده‏ام كه تو بر اساس قياس‏[۲] فتوا مى‏دهى؟

ابو حنفيه : آرى .

نخستين نظريه بر پايه قياس !

امام عليه السلام : واى بر تو! اوّلين كسى كه بر اين اساس نظر داد ، شيطان بود . وقتى كه خداوند به او دستور داد كه به آدم سجده كند، گفت : «من سجده نمى‏كنم ؛ زيرا مرا از آتش آفريدى و او را از خاك ، و آتش ، گرامى‏تر از خاك است» .

سپس امام براى اثبات بطلان «قياس» ، مواردى از قوانين اسلام را كه بر خلاف اين اصل است ، ذكر نمود .

قياس قتل و زنا

امام عليه السلام : به نظر تو ، كشتن كسى به ناحق مهم‏تر است يا زنا؟

ابوحنيفه : كشتن كسى به ناحق .

امام عليه السلام : بنابراين اگر عمل كردن به «قياس» صحيح باشد ، پس چرا براى اثبات قتل، دو شاهد كافى است ؛ ولى براى ثابت نمودن زنا چهار گواه لازم است؟ آيا اين قانون اسلام ، با «قياس» توافق دارد؟

ابوحنيفه : نه .

قياس بول و منى‏

امام عليه السلام : بول ، كثيف‏تر است يا منى؟ابوحنيفه : بول .

امام عليه السلام : پس چرا خداوند در مورد اوّل ، مردم را به وضو امر كرده ؛ ولى در مورد دوم ، دستور داده كه غسل كنند؟ آيا اين حكم با «قياس» توافق دارد؟

ابوحنيفه : نه .

قياس نماز و روزه‏

امام عليه السلام : نماز ، مهم‏تر است يا روزه؟

ابوحنيفه : نماز .

امام عليه السلام : پس چرا بر زن حائض ، قضاى روزه واجب است ؛ ولى قضاى نماز واجب نيست؟ آيا اين حكم با «قياس» توافق دارد؟

ابوحنيفه : نه .

نعمت مورد سؤال در قيامت‏

امام عليه السلام : شنيده‏ام كه اين آيه : «در روز قيامت به طور حتم از نعمت‏ها سؤال مى‏شويد»[۳] را چنين تفسير مى‏كنى كه : خداوند ، مردم را درباره غذاهاى لذيذ و آب‏هاى خنك كه در فصل تابستان مى‏خورند ، مؤاخذه مى‏كند .

ابوحنيفه : درست است . من اين آيه را اين‏طور معنا كرده‏ام .

امام عليه السلام : اگر مردى تو را به خانه‏اش دعوت كند و با غذاى لذيذ و آبى خنك از تو پذيرايى نمايد، و بعد براى اين پذيرايى بر تو منّت بگذارد، درباره چنين كسى چگونه قضاوت مى‏كنى؟

ابوحنيفه : مى‏گويم : آدم بخيلى است .

امام عليه السلام : آيا خداوند ، بخيل است تا در روز قيامت ، در مورد غذاهايى كه به ما داده، ما را مورد مؤاخذه قرار دهد؟

ابوحنيفه : پس ، مقصود از نعمت‏هايى كه قرآن مى‏گويد انسان درباره آنها مؤاخذه مى‏شود ، چيست؟

امام عليه السلام : مقصود ، نعمت دوستى ما خاندان رسالت است‏[۴] .


[۱]نامش نعمان بن ثابت ، يكى از ائمّه چهارگانه اهل سنّت ، مؤسس فرقه حنفى ، متولّد سال ۸۰ هجرى و متوفّاى سال ۱۵۰ هجرى است.

[۲] قياس ، عبارت است از اين‏كه حكمى را كه خداوند براى موردى بيان نموده ، بدون اين‏كه وجود علت آن حكم براى موردى ديگر شناخته گردد، در آن مورد ديگر نيز جارى گردد .

[۳] (ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ يَومَئذٍ عَن النعيم) (تكاثر ، آيه ۸) .

[۴] بحار الأنوار ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۰ . امام با جمله اخير مى‏خواهد ابوحنيفه را متوجّه مسئله رهبرى الهى و نقش آن در جامعه مسلمين نمايد.