زيادات اختيار المصباح - صفحه 197

زيادات اختيار المصباح

سيد على بن حسين بن حسان بن باقى قرشى (قرن 7 ق)

تحقيق : محمد جواد شعبانى مفرد

درآمد

اهل بيت عليهم السلام به موضوع دعا بسيار توجه داشتند . از اين رو از آنان ، براى لحظه لحظه شبانه روز و روزهاى هفته و ماه و سال و عمر ، دعاهاى ويژه اى روايت شده است . آنان براى همه حالات و افعال انسان ، نيازمندى هاى دنيوى و اخروى و همه كارهاى روزمره و عبادات و معاملات وى ، دعا و ذكر انشا مى فرمودند . در همين راستا ، اصحاب ائمه عليهم السلام نيز با تمام وجود كوشيدند اين احاديث حفظ شود و الفاظ ادعيه ماثوره ائمه عليهم السلام را با دقت ضبط كرده ، در اصول و كتب خود مى نگاشتند . بسيارى از اين اصول اوليه ، از بين رفت و حتى نام مؤلفان آن نيز در كتب رجال ، ضبط نگرديد ؛ ولى اصول و كتب كسانى كه نامشان در كتاب هاى رجالى ضبط شد ، تا قرن پنجم هجرى در دسترس علماى شيعه بود . ياقوت در معجم البلدان در ماده «بين السورين» نگاشته كه در كرخ بغداد ، كتاب خانه اى بود كه ابو نصر شاپور بن اردشير ـ وزير بهاءالدوله ـ آن را وقف كرده بود و در دنيا كتاب خانه اى به خوبى آن جا نبود و همه اين كتاب ها به خط صاحبان اصول معتبره تحرير شده بود ؛ ولى با كمال تأسف ، در سال 447 ق

صفحه از 335