خدا چه دوست دارد؛ چه دوست ندارد

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : سید سعید هاشمی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 18-21

چکیده :

سال‌های زیادی است که مؤسسات و نهادهای مذهبی احساس تکلیف کرده‌اند و برای ترویج باورهای اسلامی، حرکت‌های وسیعی را انجام می‌دهند. البته این‌که نهادهای مذهبی احساس نگرانی کنند، محدود به جامعۀ ما نیست و جوامع دیگر از جمله جوامع غربی هم همین احساس را دارند و نسبت به رواج حرکت‌های مذهبی در جامعه، تلاش‌های زیادی دارند. حتی جامعۀ صهیونیست از آن‌جا که افکار خود را افکاری الهی می‌خواند سعی در همه‌گیر کردن باورهای خود، ابتدا در بطن جامعۀ اسرائیل و سپس در کل جهان دارد.