فواره گنجشک ها

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : علی مهر

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 25-29

چکیده :

محمود پوروهاب در این اثر تلاش کرده با قرار دادن روایت ها و حکایت های گوناگون از امام صادق(علیه السلام) تصویری از تلاش ها، رنج ها، مجاهدت ها، راهبری ها و سبک زندگی آن حضرت ارائه کند. محدود بودن روایاتی که از معصومین(علیهم السلام) به ما رسیده و در پرده بودن بسیاری از ابعاد این بزرگواران، از سوی دیگر اهتمام و توجه نویسنده به حفظ سندیت حکایات، این شیوه را ـ چینش جورچین وار روایات ـ به جای نوشتن یک داستان پیوستۀ رمان گونه رقم زده است و به نظر در این کار موفق بوده. خواننده با پایان بردن کتاب، تصویری از زندگی، اخلاق، تلاش ها، دانش، تدابیر و خیلی از ویژگی های امام صادق(علیه السلام) را به علاوۀ تصویری از زمانۀ ایشان به دست می آورد.