اندر احوالات دخترانی از اعماق تاریخ

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : محدثه گودرزینا

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 30-32

چکیده :

آنچه بیش و پیش از هر چیز در کتاب «قصه‌های دخترانه» به چشم می‌آید، شاید نبود سند و مدرکی است که بتوان ثابت کرد نویسنده راه خطا رفته یا درست. در روایت از آدم‌هایی که جدا از هالۀ تقدس‌شان، آدم‌اند و در برهه‌ای از تاریخ می‌زیسته‌اند که پیچیده شده در غبار شک و تردید.