چرا خدا ما را اینجوری آفریده است؟

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : پروانه پارسا

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 41-45

چکیده :

«اگر می‌توانستم» نام کتابی است که توسط آقای نورالدین زرین‌کلک نوشته و تصویرگری شده است. این کتاب در 3000 نسخه به صورت مصور (رنگی) در 40 صفحه با قطع خشتی برای گروه سنی «د» با قیمت 4500 تومان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.