حضور امام علی(ع) در شورای تعیین خلافت

پرسش :

با اینکه امام علی(ع) می دانست در انتخابات شش نفره برای تعیین جانشین عمر انتخاب نمی شود، چرا در شورا شرکت کرد؟پاسخ :

اگر او در شورا شرکت نمی کرد، ممکن بود این شبهه پیش آید که حضرت از پذیرش حکومت خودداری کرده است. بنابراین حضور او برای اتمام حجت لازم بود.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :