تاريخ : سه شنبه 1390/7/19
کد خبر: 6627
رساله رفتار اخلاقی انسان با خود از منظر كتاب و سنت دفاع شد

رساله رفتار اخلاقی انسان با خود از منظر كتاب و سنت دفاع شد

پایگاه حدیث نت: محمدتقی سبحانی‌نيا، دانشجوی مقطع دكتری رشته مدرسی معارف اسلامی، گرايش قرآن و متون اسلامی از رساله خود دفاع كرد.

به گزارش پایگاه حدیث نت، در اين جلسه كه يكشنبه شب در تالار پژوهش دانشكده علوم حديث(قم)، برگزار شد، احد فرامرز قراملكی به عنوان استاد راهنما؛ محسن جوادی و حجت الاسلام و المسلمين هادی صادقی به عنوان استاد مشاور و حجج اسلام رضا برنجكار، امير ديوانی و عبدالهادی مسعودی به عنوان اساتيد داور حضور داشتند.
در چكيده اين رساله دكتری آمده است: رفتار اخلاقی رفتاری است كه معيار ارزشمندی رفتار اختياری را دارا باشد. باور بر اين است كه ارزشمندی رفتار اختياری از منظر دين با ارزشمندی رفتار اختياری از منظر انسان ها متفاوت باشد، زيرا ديدگاه های انديشمندان در بيان معيار ارزشمندی رفتارهای اختياری متعدد و متفاوت است لكن آنچه كه از متون دينی قابل استفاده است تنها معيار ارزشمندی رفتار اختياری انسان در نزد خداوند «تأمين خشنودی» اوست. بر اساس آموزه¬های دينی اين معيار هنگامی تحقق می¬يابد كه رفتار مورد نظر به نيتی پاك و خالص، برای خدا انجام شده در راستای محافظت يا تقويت حرمت و كرامت نفس انسانی باشد.
با اين معيار تلاش در جهت «شناخت خود» نيز از نخستين و مهمترين رفتارهای اخلاقی انسان در ارتباط با خود خواهد بود. بنابراين رفتارهای اخلاقی انسان با خود را در سه نوع مواجهه با خود می¬توان مورد بررسی قرار داد: مواجهه¬ی شناختی، مواجهه¬ی احساسی و مواجهه¬ی رفتاری.
گرچه مواجهه ی احساسی نيز نسبت به مواجهه¬ی رفتار همين نقش را خواهد داشت. در مواجهه¬ی شناختی در بين انواع شناخت حسی، عقلی، نقلی و شهودی؛ شناخت شهودی از عمق و اهميت بيشتری برخوردار است. همچنين در مواجهه¬ی احساسی با خود چهار احساس حرمت نفس، عزت نفس، حب ذات و حيای از خود، زيربنای احساس¬های سازنده و مثبت انسان نسبت به نفس خويش خواهد بود. در مواجهه¬ی رفتاری نيز آدمی در دو بخش جسم و روح رفتارهای خود را تنظيم كرده علاوه بر رعايت حق جسم خويش، در جهت تأمين كمال و سعادت خود، برای تسلط يافتن بر نفس سركش، مطابق آموزه¬های دينی اقدام خواهد كرد.
البته از سه راه كنترل فكر، كنترل قلب و كنترل اعضا و جوارح می¬توان بر نفس خود مسلط شده اختيار آن را به عقل سپرد كه تحقق اين مهم نيز در گرو مراقبه، محاسبه، مشارطه و معاتبه خواهد بود.

هيئت داوران در پايان درجه عالی و امتياز ۲۵/۱۹ را برای رساله دكتری رساله «رفتار اخلاقی انسان با خود از منظر كتاب و سنت» در نظر گرفتند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :