تاريخ : پنج شنبه 1390/8/26
کد خبر: 6635
مروری بر كتاب كيميای محبت

مروری بر كتاب كيميای محبت

كتاب «كيميای محبت» شرح حال شيخ رجبعلى خياط، از عارفان بزرگ معاصر است كه در سال 1376 توسط انتشارات دارالحديث منتشر شده و برای سی و دومين بار تجديد چاپ شده است.

پایگاه حدیث نت: كتاب «كيميای محبت» شرح حال شيخ رجبعلى خياط، از عارفان بزرگ معاصر است كه در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات دارالحديث منتشر شده و برای سی و دومين بار تجديد چاپ شده است.
به گزارش پایگاه حدیث نت، كتاب كيميای محبت، نخست با نام «تنديس اخلاص» در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات دارالحديث منتشر شده و آيت‌الله محمدى رى‏شهرى، آن را همراه اضافات و تحقيقات بيش‏تر به نام كيمياى محبت به دوستداران حقيقت و عرفان و پويندگان وادى عشق تقديم كرد كه در مدت كوتاهى خوانندگان زيادى پيدا كرد.
كيمياى محبت از يك پيشگفتار و چهار بخش تشكيل شده كه به معرفى آن مى‏پردازيم.
بخش اول كتاب با عنوان ويژگی‌ها از هشت فصل تشكيل شده و دربردارنده زندگى، كار و فعاليت، ايثار، تعبد، اخلاق، مسئله انتظار، ديدگاه شيخ رجبعلى خياط درباره شعر و برخى از شاعران و پاره‏اى از ديدگاه‏هاى اين عارف بزرگ در مسائل سياسى و پيشگویى‏هاى اوست.
بخش دوم جهش نام دارد. اين بخش از سه فصل سامان يافته و درباره نقطه عطف زندگى شيخ رجبعلى خياط و امدادهاى غيبى و كمالات معنوى وى است.
بلندترين بخش اين مجموعه، بخش سوم با نام زندگانی است و و از ۱۰ فصل سامان يافته كه عبارت‌اند از روش سازندگى شيخ و اطلاع از باطن افراد؛ احسان به ديگران؛ رهنمودهاى شيخ درباره نماز؛ رهنمودهاى شيخ درباره حج؛ تلاش براى زيارت حضرت ولى عصر(عج).
آخرين بخش از مجموعه كيمياى محبت، به عروج ملكوتى شيخ رجبعلى خياط اختصاص دارد. فرزند شيخ مى‏گويد: روز قبل از وفات، پدرم سالم بود. مادرم در خانه نبود، تنها من در خانه بودم. عصر هنگام، پدرم آمد و وضو گرفت و مرا صدا زد كرد وگفت: «قدرى كسل هستم. اگر آن بنده خدا آمد كه لباسش را ببرد، دمِ قيچى‏ها در جيبش است و سى تومان بايد اجرت بدهد.» سخن شيخ به تلويح و در لفافه حاكى از اين بود كه او به زودى به عالم برزخ سفر خواهد كرد ولى فرزند وى از اين سرّ در آن هنگام آگاه نشد.
همچنين، اين كتاب به سه زبان عربی «كيمياء المحبة»، اسپانيايی و انگليسی نيز ترجمه شده‌است.

چاپ سی و دوم كتاب «كيميای محبت، يادنامه مرحوم شيخ رجبعلی خياط(نكوگويان)» تأليف آيت‌الله محمدی ری شهری با شمارگان ۷۵۰۰ نسخه جلد نرم در ۳۰۱ صفحه و بهای ۴۲۰۰ تومان از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده‌است.

پایگاه حدیث نت: كتاب «كيميای محبت» شرح حال شيخ رجبعلى خياط، از عارفان بزرگ معاصر است كه در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات دارالحديث منتشر شده و برای سی و دومين بار تجديد چاپ شده است.
به گزارش پایگاه حدیث نت، كتاب كيميای محبت، نخست با نام «تنديس اخلاص» در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات دارالحديث منتشر شده و آيت‌الله محمدى رى‏شهرى، آن را همراه اضافات و تحقيقات بيش‏تر به نام كيمياى محبت به دوستداران حقيقت و عرفان و پويندگان وادى عشق تقديم كرد كه در مدت كوتاهى خوانندگان زيادى پيدا كرد.
كيمياى محبت از يك پيشگفتار و چهار بخش تشكيل شده كه به معرفى آن مى‏پردازيم.
بخش اول كتاب با عنوان ويژگی‌ها از هشت فصل تشكيل شده و دربردارنده زندگى، كار و فعاليت، ايثار، تعبد، اخلاق، مسئله انتظار، ديدگاه شيخ رجبعلى خياط درباره شعر و برخى از شاعران و پاره‏اى از ديدگاه‏هاى اين عارف بزرگ در مسائل سياسى و پيشگویى‏هاى اوست.
بخش دوم جهش نام دارد. اين بخش از سه فصل سامان يافته و درباره نقطه عطف زندگى شيخ رجبعلى خياط و امدادهاى غيبى و كمالات معنوى وى است.
بلندترين بخش اين مجموعه، بخش سوم با نام زندگانی است و و از ۱۰ فصل سامان يافته كه عبارت‌اند از روش سازندگى شيخ و اطلاع از باطن افراد؛ احسان به ديگران؛ رهنمودهاى شيخ درباره نماز؛ رهنمودهاى شيخ درباره حج؛ تلاش براى زيارت حضرت ولى عصر(عج).
آخرين بخش از مجموعه كيمياى محبت، به عروج ملكوتى شيخ رجبعلى خياط اختصاص دارد. فرزند شيخ مى‏گويد: روز قبل از وفات، پدرم سالم بود. مادرم در خانه نبود، تنها من در خانه بودم. عصر هنگام، پدرم آمد و وضو گرفت و مرا صدا زد كرد وگفت: «قدرى كسل هستم. اگر آن بنده خدا آمد كه لباسش را ببرد، دمِ قيچى‏ها در جيبش است و سى تومان بايد اجرت بدهد.» سخن شيخ به تلويح و در لفافه حاكى از اين بود كه او به زودى به عالم برزخ سفر خواهد كرد ولى فرزند وى از اين سرّ در آن هنگام آگاه نشد.
همچنين، اين كتاب به سه زبان عربی «كيمياء المحبة»، اسپانيايی و انگليسی نيز ترجمه شده‌است.

چاپ سی و دوم كتاب «كيميای محبت، يادنامه مرحوم شيخ رجبعلی خياط(نكوگويان)» تأليف آيت‌الله محمدی ری شهری با شمارگان ۷۵۰۰ نسخه جلد نرم در ۳۰۱ صفحه و بهای ۴۲۰۰ تومان از سوی سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده‌است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :