تاريخ : شنبه 1390/9/5 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 6640
جايگاه اصلی بسيج، امامت اخلاقی و عملی جامعه است

جايگاه اصلی بسيج، امامت اخلاقی و عملی جامعه است

آیت الله ری شهری: براساس تعريف امام راحل و خلف صالح ايشان رهبر معظم انقلاب از بسيج و انتظاری كه از اين نهاد مقدس وجود دارد، جايگاه اصلی بسيج، امامت اخلاقی و عملی است.

به گزارش پایگاه حدیث نت، آيت‌الله محمدی ری‌شهری در آغاز هفته بسيج، ۲ آذر ماه در ديدار فرماندهان و اعضای بسيج سازمان ميراث فرهنگی افزود: بسيج به عنوان يك نهاد مباركی كه به دست بنيانگذار انقلاب اسلامی بنا نهاده شد، امروز به يك نهاد سرنوشت ساز و كارا در نظام جمهوری اسلامی تبديل شده است و مهمترين نكته‌ای كه اين نهاد مقدس برای خودسازی و آماده‌شدن برای خدمت بهتر و بيشتر برای آينده روشنتر بايد به آن توجه داشته باشند، تحقق امامت اخلاقی و عملی در جامعه است.

وی افزود: برای تحقق امامت اخلاقی و عملی در هر نقطه‌ای كه بسيج فعاليت می‌كند، چه در مساجد يا دواير دولتی و نهادهای آموزشی و فرهنگی، مردم، بايد بسيجی‌ها را در جامعه الگوی رفتاری خود ببينند و اين مساله مستلزم اين است كه رفتار‌ها ارزشی باشد و ديگران را به سمت بسيج جذب كند تا اين تشكيلات بتواند جايگاه خود را در جامعه محكمتر كند.
آيت‌الله محمدی ری‌شهری گفت: «امامت» در فرهنگ اسلام، قرآن و حديث معانی مختلف و گسترده‌ای دارد كه يكی از آن‌ها رهبری سياسی است، اما آنچه زمينه‌ساز امامت سياسی خواهد شد، امامت اخلاقی و عملی است.
وی با استناد به آيه شريفه «ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره أعين و اجعلنا للمتقين إماماً» گفت: در آيه ۷۴ سوره فرقان در خواست می‌شود كه «پروردگارا از همسران و فرزندان ما نور چشم عطا كن و ما را برای مردم با تقوا، امام قرار بده» يعنی از خدا می‌خواهيم كه ما را الگوی عملی و اخلاقی جامعه قرار دهد.
آيت‌الله محمدی ری‌شهری، نماز اول وقت و پيشگام بودن در ارزش‌های اخلاقی و عملی را از جمله ملزومات اين مساله برشمرد و گفت: بسيج نبايد در اين ميان فقط دعوت كننده باشد، بلكه بايد به صورت رفتاری نيز در ارزش‌ها اخلاقی و عملی الگو و پيشگام قرار گيرد.
رئيس موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث همچنين با استناد به روايتی از حضرت علی عليه‌السلام گفت: برای كسی كه خود را در جايگاه امامت ديگران قرار داده است، وظيفه خودسازی مقدم بر آموزش ديگران است و همچنين آموزش از طريق رفتار بايد قبل از آموزش ديگران از طريق گفتار باشد.
نويسنده كتاب حكمت نامه بسيج، با تبريك هفته بسيج اظهار اميدواری كرد كه اين ايام فرصتی باشد كه همه بسيجيان، خود را برای نقش آفرينی در تحقق وعده الهی در آينده موعود جهان اسلام كه طليعه آن با موج بيداری اسلامی در كشورهای مختلف رقم خورده است، آماده كنند.
آيت‌الله محمدی ری‌شهری در اين ديدار با اشاره به فرمايش امام راحل گفت: بسيجيان جهان اسلام بايد از فرصتی كه بيداری اسلامی در جهان پديدآورده بهره گيرند و زمينه اين آرمان بزرگ را فراهم سازند.
جمعی از فرماندهان و بسيجيان سازمان ميراث فرهنگی امروز صبح، ۲ آذر ماه با آيت‌الله محمدی ری‌شهری، توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسنی عليه السلام ديدار كردند.

به گزارش پایگاه حدیث نت، آيت‌الله محمدی ری‌شهری در آغاز هفته بسيج، ۲ آذر ماه در ديدار فرماندهان و اعضای بسيج سازمان ميراث فرهنگی افزود: بسيج به عنوان يك نهاد مباركی كه به دست بنيانگذار انقلاب اسلامی بنا نهاده شد، امروز به يك نهاد سرنوشت ساز و كارا در نظام جمهوری اسلامی تبديل شده است و مهمترين نكته‌ای كه اين نهاد مقدس برای خودسازی و آماده‌شدن برای خدمت بهتر و بيشتر برای آينده روشنتر بايد به آن توجه داشته باشند، تحقق امامت اخلاقی و عملی در جامعه است.

وی افزود: برای تحقق امامت اخلاقی و عملی در هر نقطه‌ای كه بسيج فعاليت می‌كند، چه در مساجد يا دواير دولتی و نهادهای آموزشی و فرهنگی، مردم، بايد بسيجی‌ها را در جامعه الگوی رفتاری خود ببينند و اين مساله مستلزم اين است كه رفتار‌ها ارزشی باشد و ديگران را به سمت بسيج جذب كند تا اين تشكيلات بتواند جايگاه خود را در جامعه محكمتر كند.
آيت‌الله محمدی ری‌شهری گفت: «امامت» در فرهنگ اسلام، قرآن و حديث معانی مختلف و گسترده‌ای دارد كه يكی از آن‌ها رهبری سياسی است، اما آنچه زمينه‌ساز امامت سياسی خواهد شد، امامت اخلاقی و عملی است.
وی با استناد به آيه شريفه «ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره أعين و اجعلنا للمتقين إماماً» گفت: در آيه ۷۴ سوره فرقان در خواست می‌شود كه «پروردگارا از همسران و فرزندان ما نور چشم عطا كن و ما را برای مردم با تقوا، امام قرار بده» يعنی از خدا می‌خواهيم كه ما را الگوی عملی و اخلاقی جامعه قرار دهد.
آيت‌الله محمدی ری‌شهری، نماز اول وقت و پيشگام بودن در ارزش‌های اخلاقی و عملی را از جمله ملزومات اين مساله برشمرد و گفت: بسيج نبايد در اين ميان فقط دعوت كننده باشد، بلكه بايد به صورت رفتاری نيز در ارزش‌ها اخلاقی و عملی الگو و پيشگام قرار گيرد.
رئيس موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث همچنين با استناد به روايتی از حضرت علی عليه‌السلام گفت: برای كسی كه خود را در جايگاه امامت ديگران قرار داده است، وظيفه خودسازی مقدم بر آموزش ديگران است و همچنين آموزش از طريق رفتار بايد قبل از آموزش ديگران از طريق گفتار باشد.
نويسنده كتاب حكمت نامه بسيج، با تبريك هفته بسيج اظهار اميدواری كرد كه اين ايام فرصتی باشد كه همه بسيجيان، خود را برای نقش آفرينی در تحقق وعده الهی در آينده موعود جهان اسلام كه طليعه آن با موج بيداری اسلامی در كشورهای مختلف رقم خورده است، آماده كنند.
آيت‌الله محمدی ری‌شهری در اين ديدار با اشاره به فرمايش امام راحل گفت: بسيجيان جهان اسلام بايد از فرصتی كه بيداری اسلامی در جهان پديدآورده بهره گيرند و زمينه اين آرمان بزرگ را فراهم سازند.
جمعی از فرماندهان و بسيجيان سازمان ميراث فرهنگی امروز صبح، ۲ آذر ماه با آيت‌الله محمدی ری‌شهری، توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسنی عليه السلام ديدار كردند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :