مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الإشراف على فضائل الأشراف
پديدآورنده : ابراهیم سمهودی مدنی
تحقيق : سامی غریری
زمان پدیدآورنده: 844 - 911 ق
محل نشر : بیروت
ناشر : دار الکتاب الاسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1422 ق
تعداد صفحه : 353
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الإشراف على فضائل الأشراف

نویسنده با بهره گیری از آیات و روایات از منابع معتبر اهل سنت با شیوه نقلی ـ تفسیری به بیان و شرح فضایلی از اهل بیت رسول اکرم و خاندان مطهر او پرداخته و گوشه هایی از شخصیت معنوی آنان را نمایان ساخته است.

تبیین فضایل رسول خدا و خاندان او، موضوع این اثر است. نویسنده با بهره گیری از آیات و روایات از منابع معتبر اهل سنت با شیوه نقلی ـ تفسیری به بیان و شرح فضایلی از اهل بیت رسول اکرم و خاندان مطهر او پرداخته و گوشه هایی از شخصیت معنوی آنان را نمایان ساخته است. وی، نخست به تبیین فضایلی چون طهارت نفس، حرمت صدقه بر اهل بیت، شرافت اصل و نسب آنان و اینکه آنها بهترین های خلق خدا هستند، توجه نموده و ضمن نقل آیات و روایاتی در این باره با بهره گرفتن از گفته های صحابه و اندیشمندان مسلمان، آنها را شرح و تفسیر کرده است.

نقل روایاتی پیرامون لزوم توجه به کتاب الاهی و اهل بیت رسول خدا و اینکه فرزندان فاطمه زهرا پناهگاه است و کشتی نجات آنان اند و منزلت و شرافت کامل، تنها در این خاندان یافت می شود و دوستی و پیروی آنها لازم و دشمنی و دوری از آنان موجب عذاب الاهی است، دیگر مباحث کتاب است که نویسنده آنها را شرح کرده است.

ذکر نمونه هایی از اتفاقاتی که نمایانگر عنایت الاهی و پیامبر و فاطمه(س) به سادات و فرزندان خاندان رسالت است، پایان بخش این نوشته است. محقق کتاب در پانوشت های خود تحقیق نسبتأ جامعی ارائه داده و ضمن رفع برخی از مشکلات متن، تمامی منابع و مآخذ روایات و مطالب مورد استناد مؤلف را بیان کرده است. در آخر کتاب چند سیاهه فنی و علمی نیز برای دسترسی آسان به مطالب آن آمده است.