مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : امام علی بن موسی الرضا(ع)، منادی توحید و امامت
پديدآورنده : محمد جواد معینی
پديدآورنده : احمد ترابی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1380 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 208
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام علی بن موسی الرضا(ع)، منادی توحید و امامت

پژوهشی است در سیره عملی امام رضا(ع) و بررسی زوایای گوناگون زندگانی آن حضرت.

پژوهشی است در سیره عملی امام رضا(ع) و بررسی زوایای گوناگون زندگانی آن حضرت. این کتاب، با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی شیعه و سنی و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی تألیف شده و در یازده بخش سامان یافته است، بخش نخست، سیری اجمالی در زندگانی امام هشتم و بخش دوم، در امامت آن امام است که در آن نصوص امامت و پیدایش واقفیه بازکاوی شده است.

شخصیت معنوی، اخلاقی و علمی امام، بخشهای بعدی کتاب را تشکیل می‌دهد. بخشی دیگر از کتاب به تاریخ سیاسی امام رضا(ع) اختصاص یافته و در آن زندگی هارون الرشید، امین و مأمون، و شخصیت آنها و عقایدشان به صورت اجمال گزارش و بررسی شده است.

بخشی از این نوشته هم به خط مشی امام در برابر حکومتهای دوران خود اختصاص یافته و آن گاه سفر امام از مدینه به مرو گزارش شده است. در همین بخش از شخصیت مأمون و سیاست های وی، طرح ولایتعهدی حضرت رضا و پذیرش آن از سوی امام و دلایل و پیامدهایش و عهدنامه ولایتعهدی بحث و تحلیل شده است.

شهادت امام، عامل آن، زمان و مکان و مرقد امام و معارفی از امام رضا(ع) و آموزه‌های علمی امام هم به صورت اجمالی در بخش پایانی کتاب گزارش و مأخذ آنها نیز ذکر گردیده است.