عنوان کتاب : انسان کامل: معرفت امام و امامت در کلمات درربار حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع)
پديدآورنده : سید علی طباطبایی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مطبوعات دینی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1382 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 238
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

انسان کامل: معرفت امام و امامت در کلمات درربار حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع)

پژوهشی است در تبیین مقام امامت و شان امام به عنوان انسان کامل، بر اساس سخنان نقل شده از امام هشتم، امام رضا(ع). در دانش عرفان هدف از خلق عالم آفرینش را، پدیده ای چون انسان کامل می دانند. انسان کامل را مفاتیح غیب، امام کاروان نوع انسانی، عارف متصرف در هستی، افضل از ما سوی الله، ولی خدا، مظهر اسم جامع الاهی و صاحب «مقام کن»، معرفی کرده اند که نویسنده کوشیده است با تبیین معنا و ابعاد آن، آن را بر امام معصوم منطبق سازد و چنین انتخابی را، این نکته دانسته که درک حقیقت انسان کامل برای همگان میسور نیست و باید آن را از زبان انسان کامل شنید و از این رو، سخنان امامان معصوم، به ویژه امام رضا(ع) را مستند خود قرار داده و برای تبیین نظریات خود، اثر را در پنج بخش فراهم آورده که هر بخشی خود حاوی مطالب بسیاری است.

بخش نخست که عنوان امامت دارد، از منصب امامت، ضرورت وجود امام، نقش امام، خاتمیت دین اسلام، محورهای اساسی دین، وحی و تشریع و تفسیر دین، ماجرای غدیر خم، جایگاه امام در دین و تفسیر آن و امام از منظر عرفان، سخن گفته شده است.

بخش دوم، در باره امام و شناخت اوست که در چند فصل تنظیم شده است. در این فصلها از رسالت امام، راههای دعوت به سوی خداوند، آداب شناخت امام، شئون وجودی پیامبر خاتم، نور و چراغ بودن امام، عصمت و علم امام، و مباحثی از این قبیل به بحث گذاشته شده است.

بخش بعدی، معرفی امام به عنوان انسان کامل است و بخش چهارم از اختصاص عصمت به خاندان پیامبر(ص) سخن رفته است و بخش بعدی، در باره مقام انتصابی امام و علم و نقش امام در میان امت، و از عترت پیامبر بودن امام و رضایت خدا از امام، زندگی سیاسی امامان، حلم آنان و برخی دیگر از صفات امام است، در این بخش از حضرت زهرا(س) نیز، سخن به میان آمده است. روی هم، این اثر از سامان و نظم درستی برخوردار نیست. کتاب چندین نمایه فنی هم دارد.