عنوان کتاب : در مکتب عالم آل محمد: امام علی بن موسی الرضا(ع)
پديدآورنده : علی قائمی
تحقيق : سید یاسر شریفی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : امیری
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 479
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

در مکتب عالم آل محمد: امام علی بن موسی الرضا(ع)

کتاب حاضر در باره زندگانی امام هشتم شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضاست که مؤلف، آن را با انگیزه ترسیم زندگی آن حضرت و ارائه راه و روشی که در شرایط آن عصر، یعنی در نیمه دوم قرن دوم هجری و اوایل قرن سوم از سوی ایشان اتخاذ شده، به نگارش در آورده است. وی همچنین کوشیده است تا در این اثر از اسرار ولایت عهدی امام(ع) پرده بردارد.

این اثر در بیست بخش و هفتاد و یک فصل تنظیم شده است. در چندین بخش، خاندان و ولادت آن حضرت، دوران پیش از امامت، دوران امامت، زمامداران دوران امامت ایشان نام برده شده و در باره آنها مطالبی بیان گردیده است.

در بخش دیگری، شأن و مقام امام رضا(ع) از زبان سایر معصومان، زندگی ظاهری امام، حالات و عبادات ایشان و شرایط دینی و فرهنگی روزگار امام(ع) تبیین شده است.

در بخش نهم تا یازدهم، شرایط اجتماعی، سیاسی و جنبش های آن دوره بررسی شده و در بخش دوازدهم و سیزدهم، رابطه امام با مردم و مردم با امام و در بخش دیگری، برخورد مأمون با امام رضا(ع) نقل و تحلیل شده و حضور امام رضا(ع) در ایران و حوادثی که میان راه مدینه تا نیشابور برای امام اتفاق افتاده، آمده است.

شهادت امام رضا(ع)، پیشنهاد ولایت عهدی به امام و انگیزه های مأمون از این اقدام، واکنش امام در برابر پیشنهاد مأمون و موقعیت امام در ایران، از جمله مباحث دیگر کتاب است.

بخش های پایانی کتاب به مشکلات حکومت مأمون و نقش فضل بن سهل و شهادت امام رضا(ع) و آثار آن، مزار آن حضرت و آثار و بقایای آن، اختصاص یافته است.