عنوان مجله : فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : دكتر پروين بهارزاده، دكتر عبدالكريم بي آزار شيرازي، دكتر سيد محمدباقر حجتي، دكتر نهله غروي نائيني، دكتر فتحيه فتاحي زاده، دكتر محسن قاسم پور، دكتر سيد رضا مودب، دكتر شادي نفيسي، بي بي سادات رضي بهابادي
کد ISSN : 2008-2681
آدرس : تهران، ميدان ونك٬ انتهاي خيابان ونك٬ دانشگاه الزهراء٬ ساختمان خوارزمي، طبقه سوم، دفتر مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث
صندوق پستی : 1993891176
تلفن : 85692940 (021)
دورنگار : 88041576 (021)
پست الکترونیک : quranhadith@alzahra.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://tqh.alzahra.ac.ir/
امتیاز : علمی - پژوهشی

فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نشریه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» در بهار سال ۱۳۸۲ شروع به کارکرد و از شماره ی دوم حایز رتبه ی علمی - پژوهشی شد. و بر اساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی ۱۸/۳/۲۰۵۰۶۷ رتبه ی علمی - پژوهشی آن تمدید شد.
نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث » جهت نیل به اهداف زیر فعالیت می کند.
• اطلاع رسانی و توسعه پژوهش های قرآنی و روایی؛
• ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه های قرآن پژوهان و حدیث شناسان و عرضه تصویری جهان شمول از دین و مقوله های دینی؛
• فراهم آوردن بستری شایسته برای عرضه ایده های نو، و نقد و کالبد شکافی آنها برای پاسخگویی به پرسش های معرفتی نسل امروز و نهادینه کردن فرهنگ دینی؛
• توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسایل دینی با تاکید بر قرآن و نصوص روایی؛
این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و متقاضیان مقالات علوم قرآنی می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند. در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، و‌ یا مباحث میان رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که ۸۰% علوم قرآنی نگاشته شده باشد، منتشر می‌شود.