مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الوجیزة فی الرجال
زمان پدیدآورنده: 1037 ـ 1110 ق
محل نشر : تهران
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 257
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الوجیزة فی الرجال

متن کتاب، شامل ذکر اسامی رجال حدیث با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنها، بدون ذکر اقوال علمای رجال است و برای راویان مهمل و مجهول، تعبیر «مجهول» به کار رفته است.

متن کتاب، شامل ذکر اسامی رجال حدیث با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنها، بدون ذکر اقوال علمای رجال است و برای راویان مهمل و مجهول، تعبیر «مجهول» به کار رفته است.

اسامی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده اند و بعد از ذکر اسامی، کنیه ها و القاب، آمده است.

در خاتمه کتاب، مرحوم مجلسی، مشیخه صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه را شرح داده است.

در مقدمه محقّق، زندگی نامه مؤلّف و چگونگی تحقیق کتاب، بیان شده است.

در شرح این کتاب، محمّد اسماعیل، موصوف به مجتهد، کتاب معیار التمیز فی شرح الوجیز را تألیف نموده است.